Grantové programy Jihočeského kraje

Grantové programy Jihočeského kraje

Grantové programy, podpory a příspěvky Jihočeského kraje dávají možnost čerpat finanční prostředky neziskovým organizacím, právnickým či fyzickým osobám a obcím na území Jihočeského kraje v následujících oblastech:  

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu < přehled aktualit