Novinky k programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Novinky k programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Dne 22. září 2015 byl uskutečněn první (konstituční) Monitorovací výbor programu, který se věnoval především schvalování programových dokumentů. Termín pro 2. Monitorovací výbor, na kterém již budou schvalovány projektové žádosti, byl předběžně stanoven na 9.-10. března 2016.

Lhůta pro podávání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor bude uveřejněna co nejdříve!

Zdrojem informací je portál http://www.at-cz.eu< přehled aktualit