JVTP vyhlásil 2. ročník soutěže JIHOCZECH nejen pro startupy

JVTP vyhlásil 2. ročník soutěže JIHOCZECH nejen pro startupy

V pondělí 1. října 2018 vyhlásil Jihočeský vědeckotechnický park 2. ročník soutěže "JIHOCZECH - soutěž nejen pro startupy", která je určena pro začínající podnikatele. Soutěž má za cíl podpořit všechny odvážlivce, kteří mají nějakou myšlenku či podnikatelský nápad a chtějí ho zrealizovat. Partnerem soutěže bude i Jihočeská hospodářská komora, která se dlouhodobě snaží jihočeské podnikatele podporaovat a která již v prvním ročníku soutěže měla své zástupce v řadách poroty. 

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), který je akciovou společností Jihočeského kraje, chce  touto soutěží podpořit všechny, co mají odvahu, zvažují podnikání, ale třeba jim chybí nějaký podnět k tomu, aby se do podnikání pustili. Dne 1. října 2018 proto JVTP vyhlásil 2. ročník regionální veřejné soutěže určené pro všechny fyzické osoby, které jsou starší 18ti let, a firmy, které mají nápady a nové myšlenky vhodné k podnikání.

Garantem programu „Jihoczech – soutěž nejen pro startupy" je stejně jako v předchozím roce Jihočeský kraj. „První ročník soutěže se stal významným prvkem podpory začínajících podnikatelů, přispěl k tomu, že se dobré nápady proměnily v kvalitní podnikatelské záměry a ty se následně začaly realizovat v praxi v jihočeském regionu. Je to jedna z cest, kterou se naplňuje náš cíl udržet mladou a podnikavou generaci v našem regionu a v tomto trendu chceme pokračovat" říká první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Josef Knot, MBA.

Průběh soutěže
Pro registraci do soutěže stačí na začátek vyplnit jednoduchou přihlášku, kde by měl uchazeč stručně popsat svůj nápad či podnikatelský záměr. Po uzavření přihlášek nastává pro všechny přihlášené období s možností získávání informací potřebných k podnikání. Jihočeská hospodářská komora (JHK) v tomto ohledu připravuje spoustu seminářů a workshopů s různou tématikou potřebnou pro začínající podnikatele, které zájemci mohou navštívit. Na podnikatelsky zaměřených seminářích se účastníci mohou dozvědět, jak si např. sestavit podnikatelský plán či jaké kroky musí podniknout, aby splnili všechny legislativní požadavky spojené se zahájením podnikání. Zároveň může každý soutěžící využít individuálního poradenství od partnerských expertů zapojených do projektu.
V následných prezentacích během soutěže musí konkurenti přesvědčit nejen hodnotitele, ale i zúčastněné investory, kteří jsou pro ně často nejdůležitější z hlediska možnosti poskytnutí financí pro rozjezd podnikání. Investory nejčastěji zajímá kvalita a životaschopnost vypracovaného podnikatelského záměru. Na konci soutěže následuje vyhodnocení, předání cen a networking všech zúčastněných.

Soutěží to nekončí, ale začíná
Cílem pořádání této soutěže není pouze ocenit nejlepší nápady, ale dovést tyto nápady k realizaci s cílem zaujmout zúčastněné investory a získat tolik potřebné finance. Současně pokračuje nabídka expertního poradenství ze strany odborníků všech partnerů zapojených do soutěže.
"Soutěž pro nás byla důležitým impulzem k tomu, abychom náš nápad začali opravdu realizovat" děkuje za podporu JVTP a dalším partnerům soutěže Jihoczech autorka oceněného podnikatelského záměru „Memory centrum – denní stacionář pro lidi s poruchou paměti" Zuzana Dvořáková-Líšková.

Vítěz prvního ročníku soutěže pan Kubíček ze společnosti BCF s.r.o. ke své účasti v soutěži uvedl: „Díky výhře v prvním ročníku soutěže Jihoczech se nám podařilo otevřít v JVTP první Virtual LAB v ČR, laboratoř vybavenou pro práci ve virtuální realitě, navázali jsme důležité kontakty na firmy, se kterými spolupracujeme na vývoji dalších aplikací důležitých pro rozvoj projektu. Zároveň se díky kontaktům získaným v soutěži budeme účastnit několika start-upových aktivit nejen v ČR, ale také v zahraničí. Pozitivní informací na závěr je, že náš nápad začíná přinášet první tržby."

Všichni zájemci se mohou registrovat na webu www.jihoczech.cz, pro více informací lze také navštívit stránky Jihočeského vědeckotechnikého parku. 

Kontaktní údaje
Jihočeský vědeckotechnický park a.s., U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Chrobočková, tel.: +420 721 992 971, e-mail: ekonom@jvtp.cz

Partnery veřejné soutěže jsou:
Československá obchodní banka, a.s. pobočka České Budějovice, Moore Stephens s.r.o., CzechInvest, regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Jaip o.p.s., Technologické centrum Písek s.r.o., Business for Breakfest Česká republika, s.r.o. a BCF s.r.o.
Mediálním partnerem projektu je rádio Kiss.

 

Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨