Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost 2019

Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost 2019

21. ledna 2020 vyhlásila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Příjem přihlášek a sebehodnotících dotazníků byl prodloužen do 5. května 2020.

Ocenění je jedním z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit aktivity a poděkovat společnostem a obcím, které se nad rámec svých povinností v roce 2019 chovaly odpovědně s pozitivním dopadem na své zaměstnance, obchodní partnery i celé okolí. Zároveň se jedná o možnost představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat tak kvalitu jejich práce. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky (tzn. malé organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, rodinné firmy).

„Loňského, historicky prvního ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost, se zúčastnilo celkem 32 subjektů v 5 kategoriích. Jihočeské firmy svými aktivitami a zapojením do ocenění potvrdily, že jim problematika společenské odpovědnosti není lhostejná a stává se součástí jejich každodenního života“ říká hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. 

Přihlášení do ocenění je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Ocenění je rozděleno do 8 kategorií dle typu organizace a její velikosti. Příjem přihlášek byl s ohledem na současnou situaci prodloužen do 5. května 2020. Poté budou dotazníky vyhodnoceny a dne 8.září 2020 proběhne slavnostní vyhlášení oceněných v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Firmy vnímají, že jim vedle dobrého pocitu přináší podpora společenské odpovědnosti nejen zviditelnění a zlepšení image, ale v dlouhodobém časovém horizontu i nepřímé finanční úspory a zvýšení konkurenční výhody“, dodává Michaela Novotná, ředitelka JAIP.< přehled aktualit