Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost 2019

Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost 2019

21. ledna 2020 vyhlásila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Příjem přihlášek a sebehodnotících dotazníků byl prodloužen do 5. května 2020.

Ocenění je jedním z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit aktivity a poděkovat společnostem a obcím, které se nad rámec svých povinností v roce 2019 chovaly odpovědně s pozitivním dopadem na své zaměstnance, obchodní partnery i celé okolí. Zároveň se jedná o možnost představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat tak kvalitu jejich práce. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky (tzn. malé organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, rodinné firmy).

„Loňského, historicky prvního ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost, se zúčastnilo celkem 32 subjektů v 5 kategoriích. Jihočeské firmy svými aktivitami a zapojením do ocenění potvrdily, že jim problematika společenské odpovědnosti není lhostejná a stává se součástí jejich každodenního života“ říká hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. 

Přihlášení do ocenění je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Ocenění je rozděleno do 8 kategorií dle typu organizace a její velikosti. Příjem přihlášek byl s ohledem na současnou situaci prodloužen do 5. května 2020. Poté budou dotazníky vyhodnoceny a dne 8.září 2020 proběhne slavnostní vyhlášení oceněných v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Firmy vnímají, že jim vedle dobrého pocitu přináší podpora společenské odpovědnosti nejen zviditelnění a zlepšení image, ale v dlouhodobém časovém horizontu i nepřímé finanční úspory a zvýšení konkurenční výhody“, dodává Michaela Novotná, ředitelka JAIP.< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨