Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - “Nováčci”

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - “Nováčci”

23. listopadu má být vyhlášena další výzva programu TREND Nováččci Technologické agentury ČR s uzávěrkou 11. ledna 2023. Program se zaměřuje na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u firem spolupracujících na projektu s alespoň jednou výzkumnou organizací. Na výzvu má být alokováno 200 mil. Kč a jeden projekt má získat až 15 mil. Kč. Do programu se mohou hlásit podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč. Předběžné parametry výzvy najdete na https://www.tacr.cz/program-trend-oznameni-predbeznych-parametru-9-verejne-souteze-podprogram-2-novacci/ < přehled aktualit