Workshop - právní rámec v oblasti VVI

23. červen 2015

Workshop - právní rámec v oblasti VVI

Náplň workshopu:

  • Veřejné zadávání a jeho aktuální stav
  • Osud novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
  • Výzkumná organizace – o čem to vůbec mluvíme?
  • Novinky z oblasti veřejné podpory
  • Pracovněprávní problematika v oblasti výzkumu a vývoje
  • Hodnocení a financování VaV – co se děje kolem projektu IPN Metodika?
  • Už jsme připraveni na Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)?
  • Okénko do oblasti komercializace a transferu – výhody a rizika tzv. spin-off společností

Hosté:

Technologická agentura ČR a problematika veřejné podpory - aplikace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více informací nelaznete na http://www.alevia.cz/workshopy/< přehled aktualit