Workshop - právní rámec v oblasti VVI

23. červen 2015

Workshop - právní rámec v oblasti VVI

Náplň workshopu:

  • Veřejné zadávání a jeho aktuální stav
  • Osud novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
  • Výzkumná organizace – o čem to vůbec mluvíme?
  • Novinky z oblasti veřejné podpory
  • Pracovněprávní problematika v oblasti výzkumu a vývoje
  • Hodnocení a financování VaV – co se děje kolem projektu IPN Metodika?
  • Už jsme připraveni na Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)?
  • Okénko do oblasti komercializace a transferu – výhody a rizika tzv. spin-off společností

Hosté:

Technologická agentura ČR a problematika veřejné podpory - aplikace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více informací nelaznete na http://www.alevia.cz/workshopy/< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨