Workshop - právní rámec v oblasti VVI

23. červen 2015

Workshop - právní rámec v oblasti VVI

Náplň workshopu:

  • Veřejné zadávání a jeho aktuální stav
  • Osud novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
  • Výzkumná organizace – o čem to vůbec mluvíme?
  • Novinky z oblasti veřejné podpory
  • Pracovněprávní problematika v oblasti výzkumu a vývoje
  • Hodnocení a financování VaV – co se děje kolem projektu IPN Metodika?
  • Už jsme připraveni na Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)?
  • Okénko do oblasti komercializace a transferu – výhody a rizika tzv. spin-off společností

Hosté:

Technologická agentura ČR a problematika veřejné podpory - aplikace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více informací nelaznete na http://www.alevia.cz/workshopy/< přehled aktualit
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨