Setkání českých výrobců s německými nákupčími

Setkání českých výrobců s německými nákupčími

Zahraniční kancelář CzechTrade v Düsseldorfu pořádá již pátý ročník dodavatelského fóra Sourcing Day Tschechien - setkání českých výrobců s německými nákupčími, který se uskuteční 21. 5. 2015 v Plzni.

Čeští zájemci budou mít příležitost hovořit individuálně s německými nákupčími o konkrétních kooperačních nabídkách. Součástí akce je i dopolední hodinový seminář: „Jak navázat úspěšnou a dlouhodobou spolupráci s německými firmami? Tipy a rady od nákupčích významných německých firem". Akce rovněž poskytne prostor pro individuální konzultace s vedoucím německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu a s exportními konzultanty CzechTrade v oboru strojírenství.

V případě zájmu je nutné vyplnit dotazník, na jehož základě budou nákupčí vybírat účastníky této události. Uzávěrka přihlášek je 7. dubna 2015.

Další informace naleznete na http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-sourcing-day-tschechien-setkani-ceskych-vyrobcu-s-2/< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨