Další vzdělávací programy akreditovány

Další vzdělávací programy akreditovány

Seznam dosud akreditovaných vzdělávacích programů:

  1. Digital Story Telling, Pitching - moderní formy prezentace podnikatelských záměrů
  2. Experimentální cvičení z fyziky za použití měřících přístrojů Vernier
  3. Experimentální cvičení z chemie určené pro pedagogy MŠ

 

 

 < přehled aktualit