WINTER SCHOOL FOR STARTING RESEARCHERS

25. únor 2020 - 26. únor 2020

WINTER SCHOOL FOR STARTING RESEARCHERS

Programme:

Day 1 Skills for successful research career

What is expected from the research community and how can you select actions for your own research success? The first day of the Winter School for starting researchers will provide you with knowledge related to the following topics:

Research career phases – knowledge and skills expected from you at specific moments of your career (inspiration for what you need to master if you want to advance your career to the next step) and resources for career planning;
Essential skills for the successful management of research projects (what are the cornerstones of research planning and management);
Test your skills in practise – plan your project, eliminate risks, visualize your plan and identify the skills you need to update;
Information resources on individual skills and knowledge development.

Day 2 Researcher in society

A successful research career is related to one´s ability to gain funding. The programme of the second of your workshop will therefore focus on one major topic – money. Specifically, we shall focus on:

Individual strategies to gain funding and possible financial resources (including relevant information sources);          
Aspects of successful grant writing;
What you really need to know about money as a researcher to plan your projects efficiently

Please, register on the link  http://www.rko-era.cz/cs/mdl/info/winter-school-for-starting-researchers

Capacity is limited!

We are looking forward to your participation!< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨