Naše cíle a služby

-

představení JAIP o.p.s.

 

JAIP

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). 

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

 


Naší hlavní činností je:

 • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem

 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích

 • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky

 • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU

 • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru

 

Nabízíme tyto služby:

 • informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 • poradenství o aktuálních dotačních titulech

 • pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí

 • správa databáze firem a institucí pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky

 • pronájem prostor JVTP - I. etapy

 • vyhledávání partnerů do projektů

 

Našimi klienty jsou:

 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ

 • podnikatelské subjekty

 • neziskové organizace