Naše cíle a služby

-

představení Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání

 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). 

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

 


Naší hlavní činností je:

 • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem

 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích

 • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky

 • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU

 • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru

 

Nabízíme tyto služby:

 • informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 • poradenství o aktuálních dotačních titulech

 • pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí

 • správa databáze firem a institucí pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky

 • pronájem prostor JVTP - I. etapy

 • vyhledávání partnerů do projektů

 

Našimi klienty jsou:

 • orgány státní správy a samosprávy

 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ

 • podnikatelské subjekty

 • neziskové organizace

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨