Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy

11. červenec 2016

Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy

Vláda na zasedání 11. července 2016 schválila Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“). Strategie určuje nejperspektivnější odvětví českého hospodářství, do kterých pak budou zacíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů (cca 70 mld Kč).

Materiál, který je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů, nyní bude zaslán ke schválení Evropské komisi. Komise už avizovala, že dokument je připravený k oficiálnímu schválení.

Na základě připomínek Evropské komise byla doplněna i informace o zapojení národních a regionálních zdrojů do financování RIS3. Pod RIS3 jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Zdroj: www.vlada.cz< přehled aktualit