City for the Future Budapest 2022

24. květen 2022

City for the Future Budapest 2022

Velvyslanectví ČR v Budapešti společně se Zahraniční kanceláří CzechTrade Maďarsko a ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno uspořádá dne 24. května 2022 prezentaci českých firem nabízejících chytrá municipální řešení. Jedná se o pokračování akce s názvem City for the Future Budapest, jež se uskutečnila v září 2021 (viz odkaz na stránky: https://www.cityforthefuture.com/cs/hungary).

Prezentace bude realizována v partnerství s největším maďarským svazem místních samospráv (TÖOSZ), který v rámci této akce uspořádá svůj celostátní sněm s předpokládanou účastí  cca 150 delegátů. Velvyslanectví a CzechTrade na akci pozvou také  zástupce dalších maďarských municipalit a maďarských firem zabývajících se problematikou chytrých měst. Čeští účastníci tak budou moci na jednom místě oslovit jak maďarské starosty, tak i relevantní zástupce z firemní sféry.

Prezentace proběhne v nově zrekonstruovaných prostorách hlavního maďarského výstaviště HungExpo, kde bude pro expozici k dispozici výstavní plocha o rozloze cca 500 m2 s pevnou podlahou, což umožní prezentaci i větších firemních exponátů.

Cílem je využít této velké plochy k praktické ukázce fungování jednotlivých českých smart city řešení a jejich vzájemné synergie. V ideální rovině je tak prezentace určena zj. pro firmy, které jsou schopny prezentovat své produkty ve fyzické formě (nikoliv pouze na tabletu/počítači). Firmy by rovněž měly mít exportně připravená řešení s referencemi v ČR.

Stejně jako minulý rok bude celá česká expozice naskenována metodou 3D scanu a převedena do virtuální roviny, aby mohla být na stránkách portálu City for the Future přístupná i po skončení akce (viz odkaz na scan z minulého ročníku:https://my.matterport.com/show/?m=FoKKu3tFqcP

Účastnický poplatek, který je administrován skrze CzechTrade, činí 25 000 Kč bez DPH. Firmy se sídlem či pobočkou v Jihomoravském kraji mohou pro účast využít finanční podporu z rozpočtu statutárního města Brna prostřednictvím projektu "Centrum mezinárodního obchodu", realizovaného RHK Brno. Prezentace bude rovněž podpořena projektem ekonomické diplomacie financovaným MPO.

V případě zájmu kontaktujte: commerce_budapest@mzv.cz či budapest@czechtrade.cz nebo v případě firem z Jihomoravského kraje hrdlicka@rhkbrno.cz.< přehled aktualit