Soutěž Česká inovace vyhlásila pět nejlepších českých inovátorů

05. březen 2015

Soutěž Česká inovace vyhlásila pět nejlepších českých inovátorů

Soutěž Česká inovace vyhlásila nejlepší inovace roku 2014. Nejzajímavější a nejprospěšnější projekty vybrala porota odborníků ze 124 soutěžících inovačních nápadů z různých sfér průmyslu, obchodu, vědy a státní správy. Porota zároveň již udělila dvě speciální ceny za společenskou prospěšnost a nově také za kreativitu.

S vítěznými projekty jednotlivých kategoriích se můžete seznámit na stránkách soutěže

O titulu absolutního vítěze soutěže se rozhodne 27. března 2015 v rámci Festivalu Česká inovace 2015.

Zdroj: Česká inovace, www.ceskainovace.cz< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨