Veřejná konzultace v rámci iniciativy na podporu Start-upů

Veřejná konzultace v rámci iniciativy na podporu Start-upů

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy pro start-upy. Cílem konzultace je získat zpětnou vazbu ze strany všech zainteresovaných subjektů, včetně podnikatelů a start-upů, ohledně toho jak vhodně reagovat na potřeby start-upů a jak obecně zlepšit podmínky pro jejich fungování v Evropě.

Konzultace se skládá ze čtyř částí, které odpovídají jednotlivých fázím životního cyklu firmy. Každá z nich umožňuje účastníkům vyjádřit se ke konkrétním příkladům politických nebo podpůrných opatření.

Konzultace bude probíhat do 30. 6. 2016.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨