Veřejná konzultace v rámci iniciativy na podporu Start-upů

Veřejná konzultace v rámci iniciativy na podporu Start-upů

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy pro start-upy. Cílem konzultace je získat zpětnou vazbu ze strany všech zainteresovaných subjektů, včetně podnikatelů a start-upů, ohledně toho jak vhodně reagovat na potřeby start-upů a jak obecně zlepšit podmínky pro jejich fungování v Evropě.

Konzultace se skládá ze čtyř částí, které odpovídají jednotlivých fázím životního cyklu firmy. Každá z nich umožňuje účastníkům vyjádřit se ke konkrétním příkladům politických nebo podpůrných opatření.

Konzultace bude probíhat do 30. 6. 2016.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace< přehled aktualit