Informace o výzvě Jihočeských podnikatelských voucherů 2015

Informace o výzvě Jihočeských podnikatelských voucherů 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 16. 4. na svém zasedání potvrdilo realizaci Jihočeských podnikatelských voucherů i v roce 2015. Nejdéle do konce dubna bude vyhlášena nová výzva pro podávání žádostí.

V současné době se pro vás připravují veškeré podklady pro podávání žádostí, ale již nyní lze říci, že podmínky budou nastaveny velmi podobně, jako tomu bylo ve výzvě 2014.

Více informací naleznete na http://www.inovoucher.cz/novinky/do-konce-dubna-bude-otevrena-nova-vyzva.html< přehled aktualit