Jaké výhody přináší novinka v podobě sdílených pracovních míst

Jaké výhody přináší novinka v podobě sdílených pracovních míst

Rok 2021 přinesl řadu změn a novinek v zákoníku práce. Jednou z nich se stala i možnost nové formy zaměstnávání v podobě sdílených pracovních míst. Jaké výhody z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele přináší a na co si dát naopak pozor?

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa je zakotveno v zákoně č. 285/2020 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle této novely zákona mohou dva nebo i více zaměstnanců, kteří pracují na částečný úvazek, sdílet jedno pracovní místo, respektive pracovní pozici, jež pokrývá jeden plný pracovní úvazek. Zaměstnanci, kteří sdílí toto pracovní místo, se mohou dělit jak o objem práce, jež na danou pozici připadá, tak i o potřebné vybavení spojené s výkonem práce. Novela zákoníku práce je účinná od 1. ledna 2021. Více informací naleznete

Zdroj: https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/sdilena-pracovni-mista/

 < přehled aktualit