V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor

V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor

Stále častěji se v poslední době diskutuje o sociálním podnikání, sociálních inovacích či nedostatku zaměstnanců. Nová iniciativa s názvem Jihočeský sociální inkubátor má ambici stát se podpůrnou a akcelerační platformou pro tato témata. V pondělí 18. června 2018 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil kulatý stůl, kde o jeho možném zaměření diskutovala bezmála dvacítka expertů z různých oblastí.

Tomuto jednání předcházela aktivita v rámci společného projektu Jihočeského kraje a Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) „Smart akcelerátor Jihočeského kraje“, jehož dílčím výstupem byl návrh na přenos osvědčeného modelu podpory sociálních inovací a komunitního rozvoje z Velké Británie.

„Loni v říjnu jsme v Anglii strávili dva intenzivní týdny studiem tamějšího ekosystému podpory sociálních inovací. Kromě konkrétních postupů a praktik jsme získali přehled i o vnímání těchto témat a přístupu k nim“, říká František Mlčák, ředitel JVTP. „Samozřejmě, že např. fyzická infrastruktura a přístup k finančním zdrojům je v Anglii nesrovnatelně snazší, což je dáno nejen propracovaným národním systémem, ale také přístupem a motivací soukromých investorů“, dodává.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že situace v České republice je ovlivněna nejen chybějící legislativou, ale také úrovní informovanosti. „Existuje celá řada podpůrných nástrojů a dotačních schémat, a to jak pro podnikatele, tak pro osoby sociálně znevýhodněné ať již zdravotním nebo jiným postižením, jen je o nich velmi nízké povědomí“, zmiňuje jednu z bariér Dana Kalistová z neziskové organizace Dialog CB, která se mimo jiné těmito konzultacemi zabývá.

Zástupci vznikající iniciativy identifikovali čtyři základní okruhy podpory, na které by se chtěli orientovat. „Jedná se o podporu sociálního podnikání, dále o zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin, podporu jejich vlastního podnikání anebo rozvoj spolupráce mezi poskytovali sociálních služeb a trhem práce“, vysvětluje Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP). „Podílíme se aktuálně na realizaci mezinárodního projektu zaměřeného na zvýšení povědomí o možnostech využití crowdfundingu pro start-upy a sociální podniky a jsme připraveni iniciaci Jihočeského sociálního inkubátoru podpořit v této oblasti“, dodává Novotná.

Tuto aktivitu vítá také Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která problematiku dlouhodobě sleduje. „Vítáme tuto aktivitu i jako aktivní účastníci tzv. Paktu zaměstnanosti, kde se neustále hovoří o nedostatku zaměstnanců. Vnímáme, že tato iniciativa by mohlo nepřímo pozitivně ovlivnit i tuto oblast“, dodává Dana Feferlová z Jihočeské hospodářské komory.

Jedním z výstupů pondělního setkání zástupců neziskových organizací, akademické sféry, podnikatelů a rozvojových agentur je shoda na dalším směřování této iniciativy, vytvoření akčního týmu a zahájení jednání s dalšími relevantními subjekty v kraji.

 

 

 

 

 

 < přehled aktualit
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨