V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor

V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor

Stále častěji se v poslední době diskutuje o sociálním podnikání, sociálních inovacích či nedostatku zaměstnanců. Nová iniciativa s názvem Jihočeský sociální inkubátor má ambici stát se podpůrnou a akcelerační platformou pro tato témata. V pondělí 18. června 2018 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil kulatý stůl, kde o jeho možném zaměření diskutovala bezmála dvacítka expertů z různých oblastí.

Tomuto jednání předcházela aktivita v rámci společného projektu Jihočeského kraje a Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) „Smart akcelerátor Jihočeského kraje“, jehož dílčím výstupem byl návrh na přenos osvědčeného modelu podpory sociálních inovací a komunitního rozvoje z Velké Británie.

„Loni v říjnu jsme v Anglii strávili dva intenzivní týdny studiem tamějšího ekosystému podpory sociálních inovací. Kromě konkrétních postupů a praktik jsme získali přehled i o vnímání těchto témat a přístupu k nim“, říká František Mlčák, ředitel JVTP. „Samozřejmě, že např. fyzická infrastruktura a přístup k finančním zdrojům je v Anglii nesrovnatelně snazší, což je dáno nejen propracovaným národním systémem, ale také přístupem a motivací soukromých investorů“, dodává.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že situace v České republice je ovlivněna nejen chybějící legislativou, ale také úrovní informovanosti. „Existuje celá řada podpůrných nástrojů a dotačních schémat, a to jak pro podnikatele, tak pro osoby sociálně znevýhodněné ať již zdravotním nebo jiným postižením, jen je o nich velmi nízké povědomí“, zmiňuje jednu z bariér Dana Kalistová z neziskové organizace Dialog CB, která se mimo jiné těmito konzultacemi zabývá.

Zástupci vznikající iniciativy identifikovali čtyři základní okruhy podpory, na které by se chtěli orientovat. „Jedná se o podporu sociálního podnikání, dále o zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin, podporu jejich vlastního podnikání anebo rozvoj spolupráce mezi poskytovali sociálních služeb a trhem práce“, vysvětluje Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP). „Podílíme se aktuálně na realizaci mezinárodního projektu zaměřeného na zvýšení povědomí o možnostech využití crowdfundingu pro start-upy a sociální podniky a jsme připraveni iniciaci Jihočeského sociálního inkubátoru podpořit v této oblasti“, dodává Novotná.

Tuto aktivitu vítá také Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která problematiku dlouhodobě sleduje. „Vítáme tuto aktivitu i jako aktivní účastníci tzv. Paktu zaměstnanosti, kde se neustále hovoří o nedostatku zaměstnanců. Vnímáme, že tato iniciativa by mohlo nepřímo pozitivně ovlivnit i tuto oblast“, dodává Dana Feferlová z Jihočeské hospodářské komory.

Jedním z výstupů pondělního setkání zástupců neziskových organizací, akademické sféry, podnikatelů a rozvojových agentur je shoda na dalším směřování této iniciativy, vytvoření akčního týmu a zahájení jednání s dalšími relevantními subjekty v kraji.

 

 

 

 

 

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨