Podniky můžou žádat o dotace v dalších třech programech OP PIK

Podniky můžou žádat o dotace v dalších třech programech OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 22. prosince 2015 výzvy k dalším programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK).

V OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost lze nově podávat žádosti v těchto energeticky zaměřených programech:

  • I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT
  • I. výzva programu podpory Smart grids I
  • I výzva programu podpory Smart grids II

Texty výše uvedených výzev včetně specifických příloh k výzvám jsou zveřejněné na webu agentury CzechInvest pod jednotlivými záložkami.

Celkem bylo v prosinci 2015 otevřeno již osm nových výzev, předchozí výzvy byly vyhlášeny 15. prosince.

Zdroj: businessinfo.cz< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨