Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Krajský úřad České Budějovice zveřejnil výzvu z grantového programu Jihočeského kraje, který je určen na rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. Tento program přináší možnost získání finančního příspěvku na nákup strojů a technologií ( i použitých) s dotací 50 % uznatelných nákladů, přičemž dotace je poskytnuta v částce od 50 tis. Kč do max. 200 tis. Kč ( tzn. minim. investice ve výši 100 tis. Kč uznatel. nákladů).

Přinášíme Vám základní informace k této výzvě:

Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
Cílem grant. programu je podpora malých podnikatelů v hospodářsky slabých oblastech.
Termín podání žádostí je pouze ve dnech 15. 2. 2016 - 26. 2. 2016 do 12:00 hodin

Oprávnění žadatelé:
malí podnikatelé do 5 zaměstnanců (vč. podnikatelů, kteří nemají žádné zaměstnance)
a) v hospodářsky slabých oblastech – viz níže
b) v obcích Jihočeského kraje do 900 obyvatel (počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013 dle zdroje ČSÚ).

Podporovány budou vyjmenované oddíly klasifikace ekonomických činností CZ-NACE- viz níže

Uznatelné výdaje:

výdaje na pořízení nových strojů a technologií (i nehmotných – tj. odborného softwaru)
výdaje na pořízení použitých strojů a technologií souvisejících s předmětem podnikání
výdaje na stavební úpravy
výdaje na pořízení investice, která prokazatelně sníží energetickou náročnost výroby či spotřebu energií u podporované činnosti CZ-NACE (př. osvětlení typu LED, energeticky úsporné vytápění)

Výše grantu: 50 % uznatelných výdajů., minim . 50 tis. Kč, max. 200 tis. Kč

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících), kteří mají uzavřeno účetnictví za poslední dva roky- 2014,2015 (daňové přiznání za rok 2015 lze k žádosti
doplnit do konce března 2016).

Realizace vybraných projektů (uznatelné výdaje) od 15.2.2016- 21.10.2016

Zdroj: jhk.cz< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨