Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Krajský úřad České Budějovice zveřejnil výzvu z grantového programu Jihočeského kraje, který je určen na rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. Tento program přináší možnost získání finančního příspěvku na nákup strojů a technologií ( i použitých) s dotací 50 % uznatelných nákladů, přičemž dotace je poskytnuta v částce od 50 tis. Kč do max. 200 tis. Kč ( tzn. minim. investice ve výši 100 tis. Kč uznatel. nákladů).

Přinášíme Vám základní informace k této výzvě:

Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
Cílem grant. programu je podpora malých podnikatelů v hospodářsky slabých oblastech.
Termín podání žádostí je pouze ve dnech 15. 2. 2016 - 26. 2. 2016 do 12:00 hodin

Oprávnění žadatelé:
malí podnikatelé do 5 zaměstnanců (vč. podnikatelů, kteří nemají žádné zaměstnance)
a) v hospodářsky slabých oblastech – viz níže
b) v obcích Jihočeského kraje do 900 obyvatel (počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013 dle zdroje ČSÚ).

Podporovány budou vyjmenované oddíly klasifikace ekonomických činností CZ-NACE- viz níže

Uznatelné výdaje:

výdaje na pořízení nových strojů a technologií (i nehmotných – tj. odborného softwaru)
výdaje na pořízení použitých strojů a technologií souvisejících s předmětem podnikání
výdaje na stavební úpravy
výdaje na pořízení investice, která prokazatelně sníží energetickou náročnost výroby či spotřebu energií u podporované činnosti CZ-NACE (př. osvětlení typu LED, energeticky úsporné vytápění)

Výše grantu: 50 % uznatelných výdajů., minim . 50 tis. Kč, max. 200 tis. Kč

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících), kteří mají uzavřeno účetnictví za poslední dva roky- 2014,2015 (daňové přiznání za rok 2015 lze k žádosti
doplnit do konce března 2016).

Realizace vybraných projektů (uznatelné výdaje) od 15.2.2016- 21.10.2016

Zdroj: jhk.cz< přehled aktualit