Výzva: PODPORA A FACILITACE INOVAČNĚ-SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ

Výzva: PODPORA A FACILITACE INOVAČNĚ-SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ

JAIP o.p.s. zahajuje od 20.9.2021 příjem přihlášek do databáze expertních a poradenských služeb v rámci výzvy s názvem PODPORA A FACILITACE INOVAČNĚ-SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ PRO NAVAZOVÁNÍ STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ.

Výzva je zaměřena na vyhledání vhodných expertů a kreativních firem, které svými službami a řízenou podporou pomohou připravit inovačně-sociální projekty (řešící výzvy v oblasti sociálních, environmentálních a dalších cílů udržitelného rozvoje) na navazování strategického partnerství pomocí pilotních nástrojů vytvořených v rámci projektu CE RESPONSIBLE.

Přihlásit se mohou podnikající fyzické nebo právnické osoby, které budou poskytovat služby v jedné z následujících oblastí: design produktů a služeb; kulturní dědictví; film a video; výtvarné umění; informační a komunikační technologie; práce s texty; hudba a zvuk; marketingová strategie; online marketing; PR; webdesign).

Zájemci o zařazení do databáze poskytovatelů mohou svou nabídku zasílat do 8. 10. 2021 na adresu vachova@jaip.cz.

Více informací k výzvě ZDE (.pdf)< přehled aktualit