Projekt SMART_watch: Myslíte si, že vaše společnost je SMART?

Projekt SMART_watch: Myslíte si, že vaše společnost je SMART?

Více než 50 zástupců Regionálních observatoří - institucí na podporu podnikání - se sešlo v Kapfenbergu (Rakousko) s cílem projednat regionální inovace a společné plány do budoucna.

To vše díky mezinárodnímu semináři organizovanému v rámci evropského projektu SMART_watch, jehož cílem je vytvořit mezinárodní síť Regionálních observatoří v oblasti inteligentní specializace S3. Projekt, který začal loni v létě, shromažďuje subjekty ze 7 evropských zemí. Účastníci zatím navštívili Gliwice (Polsko), Lublin (Polsko), Debrecín (Maďarsko) a Maribor (Slovinsko).

Cílem workshopů, které se konaly ve dnech 28. a 29. března na rakouské univerzitě FH Joanneum, bylo posílit a prohloubit vztahy mezi observatořemi a vytvořit plány do budoucna. Účastníci setkání měli možnost diskutovat o problematice S3 strategií, hledat nejlepší řešení a diskutovat o dalších cílech, kterých má být v rámci projektu dosaženo. Workshop napomohl také navázat novou spolupráci a hledat partnery pro nové společné projekty.

Dalším důležitým bodem akce byly místní studijní návštěvy v moderních a inovativních firemních provozech. Moderní a plně naprogramované výrobní linky, dokonale zvládnutá pravidla robotizace výroby a četné příklady vynikající spolupráce mezi členy klastrů v oblasti elektrotechniky, strojírenství a zpracování dřeva - tato témata byla projednána na setkáních s místními podnikateli. Hlavním důvodem organizace těchto mezinárodních setkání byla výměna osvědčených postupů a hledání společných budoucích cílů, jichž bylo třeba dosáhnout.

Další setkání zástupců sítě evropských regionálních observatoří je naplánováno na září, tentokrát v italském Piemonte.

Další informace o projektu SMART_watch a síti Regionálních observatoří naleznete na webové stránce: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨