Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Na konci dubna by se již podnikatelé měli dočkat vyhlášení prvních výzev.  Přinášíme Vám přehled avizovaných výzev, které by měly být otevřeny k podávání žádostí ještě do konce dubna tohoto roku. 

Výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který je řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu:

Pro podniky všech velikostí:

  • ICT a sdílené služby - program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v ČR. Výše dotace 1 - 200 mil. Kč.

Pro malé a střední podniky:

  • Školící střediska - v tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace, cílem je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. Výše dotace 0,5 - 50 mil. Kč.
  • Inovace - program podporuje dva typy projektů: inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizac a projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Výše dotace 1 - 150 mil. Kč.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí

Více informací naleznete na http://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/prehled-ocekavanych-vyzev-z-novych-operacnich-programu-228.html

 < přehled aktualit
Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨