Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Na konci dubna by se již podnikatelé měli dočkat vyhlášení prvních výzev.  Přinášíme Vám přehled avizovaných výzev, které by měly být otevřeny k podávání žádostí ještě do konce dubna tohoto roku. 

Výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který je řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu:

Pro podniky všech velikostí:

  • ICT a sdílené služby - program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v ČR. Výše dotace 1 - 200 mil. Kč.

Pro malé a střední podniky:

  • Školící střediska - v tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace, cílem je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. Výše dotace 0,5 - 50 mil. Kč.
  • Inovace - program podporuje dva typy projektů: inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizac a projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Výše dotace 1 - 150 mil. Kč.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí

Více informací naleznete na http://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/prehled-ocekavanych-vyzev-z-novych-operacnich-programu-228.html

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨