Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Přehled očekávaných výzev z nových operačních programů

Na konci dubna by se již podnikatelé měli dočkat vyhlášení prvních výzev.  Přinášíme Vám přehled avizovaných výzev, které by měly být otevřeny k podávání žádostí ještě do konce dubna tohoto roku. 

Výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který je řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu:

Pro podniky všech velikostí:

  • ICT a sdílené služby - program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v ČR. Výše dotace 1 - 200 mil. Kč.

Pro malé a střední podniky:

  • Školící střediska - v tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace, cílem je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. Výše dotace 0,5 - 50 mil. Kč.
  • Inovace - program podporuje dva typy projektů: inovační projekty - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizac a projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Výše dotace 1 - 150 mil. Kč.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí

Více informací naleznete na http://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/prehled-ocekavanych-vyzev-z-novych-operacnich-programu-228.html

 < přehled aktualit