Na Bavorsko-český den pro firmy přijeďte do Deggendorfu

19. březen 2020 - 19. březen 2020

Na Bavorsko-český den pro firmy přijeďte do Deggendorfu

"Příhraničí 4.0“ – Jak ovlivňuje digitalizace a umělá inteligence region a člověka? To je téma 4. Bavorsko-českého dne pro firmy, který se uskuteční tentokrát 19. března v Deggendorfer Stadthallen. Odborníci objasní otázku, jak digitalizace a umělá inteligence v budoucnu ovlivní pracovní činnost a život v přeshraničním kontextu. Vede to k vytvoření nového potenciálu pro udržitelnou spolupráci? Jak z toho může bavorsko-český příhraniční region s lidmi, kteří zde žijí a pracují, profitovat?

Networkingové akce „Bavorsko-český den pro firmy“ a „Bavorsko-česká burza firem“, které pořádá Evropský region Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko a regionální marketing Dolního Bavorska, se staly úspěšným modelem. Od zavedení tohoto přeshraničního formátu v roce 2017 již bylo přivítáno přes tisíc hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky z celého bavorsko-českého hospodářského prostoru.

Za tři roky své existence se formát vyvinul v zavedenou platformu pro přeshraniční a meziodvětvové propojení v celém bavorsko-českém pracovním a životním prostoru. Jako vystavovatelé nebo návštěvníci mohou účastníci těžit ze zajímavých kontaktů, nových kooperací a ziskových obchodních vztahů.

Všichni účastníci Bavorsko-českého dne pro firmy mají možnost zintenzivnit svou síť kontaktů o dolnobavorské a české aktéry z řad firem a univerzit. Na veletržních stáncích se mohou prezentovat bavorské a české podniky, vysoké školy a instituce. „Bezhraniční“ kooperace vedou k nové přidané hodnotě ve společném bavorsko-českém hospodářském prostoru. Také z této dynamiky můžete profitovat!

Účastníci se mohou nechat inspirovat aktivním přeshraničním partnerstvím a mohou se zúčastnit jako vystavovatelé nebo jako hosté. Zainteresovaní nováčci jsou též zváni, aby se stali součástí přeshraničních kooperací. Akce, která je opět bezplatná a simultánně tlumočená, je určena bavorským a českým společnostem všech velikostí a všech odvětví, univerzitám a vědeckým institucím, klastrům, zástupcům z politiky a veřejné správy a pro všechny, které zajímá přeshraniční spolupráce.

Nadšená zpětná vazba od účastníků jednoznačně ukazuje, jak je možné překonat jazykovou bariéru a hranice mezi zeměmi. Zájem na obou stranách na společném hospodářském a životním prostoru a na lidech, kteří ho aktivně tvoří, je důležitý.

Jste srdečně zváni jako vystavovatelé nebo jako hosté! Organizátoři akce se těší na Vaše přihlášení, účast je v obou případech bezplatná. Přihlášení a bližší informace obdržíte u paní Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko-Čechy: j.pongratz@euregio-bayern.de nebo 0049 170 8118194.

Pozvánka (.pdf)< přehled aktualit