Nová legislativa v připomínkovém řízení

Nová legislativa v připomínkovém řízení

Hospodářská komora České republiky ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí.

Nyní jsou nabízeny tyto materiály k připomínkování:

  • Nařízení vlády minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
  • Novela školského zákona
  • Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
  • Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Další materiály k připomínkám v kompletním znění naleznete nahttp://http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/< přehled aktualit