Veletrh Věda Výzkum Inovace 2016

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2016

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2016 se uskuteční 9. - 11. března 2016 v Brně. Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvoření nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Na veletrhu se budou prezentovat především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavedení inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Více informací naleznete na www.vvvi.cz nebo v přiložené pozvánce.

Zdroj: jhk.cz



< přehled aktualit