seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“

23. září 2020

seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.

Cílem semináře je posílit dovednosti účastníků a předat jim nové znalosti z oblasti marketingové komunikace v prostředí vědy, výzkumu a inovací. Na semináři se zaměříme na principy, postupy, formy a nástroje marketingové komunikace, a to včetně situační a produktové analýzy, identifikace cílových skupin, tržního potenciálu a konkurenčních aktivit.

Na seminář se můžete registrovat na: http://www.rko-era.cz/cs/mdl/info/marketingova-komunikace-v-oblasti-vavai. Kapacita je limitována počtem 12 účastníků.< přehled aktualit