Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery

Dovolujeme si Vás tímto informovat o otevření žádostí v Programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací s názvem „Jihočeské podnikatelské vouchery."

Podporovanou aktivitou je nákup služeb založených na znalostech, které žadatel/příjemce potřebuje pro své inovační aktivity:

  • výzvu vyhlásil Jihočeský kraj  a Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • výše alokovaných prostředků je 2 mil. Kč, výše voucheru je maximálně 75% ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150.000,- Kč
  • příjem žádostí je možný do 5. 6. 2015.
  • realizace podpořených projektů je od podpisu smlouvy do 29. 2. 2016.

Detailní informace naleznete na http://www.inovoucher.cz/files/jihoceske-podnikatelske-vouchery/uploads/files/zneni%20vyzvy2015.pdf< přehled aktualit