Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery

Dovolujeme si Vás tímto informovat o otevření žádostí v Programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací s názvem „Jihočeské podnikatelské vouchery."

Podporovanou aktivitou je nákup služeb založených na znalostech, které žadatel/příjemce potřebuje pro své inovační aktivity:

  • výzvu vyhlásil Jihočeský kraj  a Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • výše alokovaných prostředků je 2 mil. Kč, výše voucheru je maximálně 75% ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150.000,- Kč
  • příjem žádostí je možný do 5. 6. 2015.
  • realizace podpořených projektů je od podpisu smlouvy do 29. 2. 2016.

Detailní informace naleznete na http://www.inovoucher.cz/files/jihoceske-podnikatelske-vouchery/uploads/files/zneni%20vyzvy2015.pdf< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨