Výzva Marie Sklodowska - Curie Actions

Výzva Marie Sklodowska - Curie Actions

Evropská komise dne 12. 3. 2015 otevřela novou výzvu Marie Sklodowska - Curie Actions. Výzva H2020-MSCA-IF-2015  má rozpočet 215.000.000 eur a uzávěrka k předkládání návrhů projektů je 10. 9. 2015.

Vyhlášená výzva (Individual Fellowships - IF) umožňuje předkládat návrhy projektů  individuálních vědecko-výzkumných  pobytů  zkušených výzkumných pracovníků.

Výzva je otevřena jak pro „European Fellowships“ (stáže v zemích EU a asociovaných zemích), tak pro „Global Fellowships“ (stáže v tzv. třetích zemích).

Informace o výzvě a potřebné dokumenty najdete na stránkách Participant Portal:  http://http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html< přehled aktualit