Nový program přinese miliardy na podporu výzkumu a vývoje

Nový program přinese miliardy na podporu výzkumu a vývoje

Vláda schválila nový program podpory průmyslového výzkumu s názvem TRIO, který bude realizován v letech 2016 – 2021. Program, který počítá pro výzkumníky a vývojáře s celkovou podporou až 3,7 miliardy korun, předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Program TRIO je reakcí na klesající objem podpory výzkumu a vývoje produktů uplatnitelných na trhu a přetrvávající nízké využívání výsledků výzkumu v praxi. Navazuje na úspěšný program TIP a bude zaměřen zejména na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Program TRIO je komplementární k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, od kterého ho odlišuje výhradně podpora projektů kolaborativního výzkumu, otevřenost pro uchazeče z celé ČR (včetně Prahy), možnost až 100% podpory pro výzkumné organizace či zaměření na klíčové technologie.

Více informací naleznete na http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novy-program-prinese-miliardy-na-podporu-vyzkumu-a-vyvoje-65044.html?ctnew=pub&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=mailing_2015_06_02&utm_campaign=newsletter_pravidelny< přehled aktualit