PRVNÍ VÝZVY OP VVV VYHLÁŠENÉ V ČERVENCI A SRPNU 2015

PRVNÍ VÝZVY OP VVV VYHLÁŠENÉ V ČERVENCI A SRPNU 2015

V červenci a v srpnu 2015 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prvních 6 výzev. -Individuání projekty systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Popdora excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2), Teaming (PO1) a Inkluzivní vzdělávání (PO3).  

Jednotlivé výzvy jsou uveřejněny na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prvni-vyzvy-op-vvv-vyhlasene-v-cervenci-a-srpnu-2015< přehled aktualit