„Industry 4.0 – how to deal with I4.0”

29. červen 2016

„Industry 4.0 – how to deal with I4.0”

Zajímá Vás problematika 4. průmyslové revoluce? Plánujete přeměnu Vaší společnosti na chytrou továrnu? Snažíte se držet krok s moderními trendy?

Pak právě pro Vás jsme ve spolupráci s agenturou CzechInvest a rakouskými partnery připravili praktický workshop na téma „Industry 4.0 – how to deal with I4.0”, který proběhne 29. června 2016 v Českých Budějovicích, na adrese Na Zlaté stoce 1619 (zasedací místnost JAIP).

Pozvánku spolu s programem  workshopu naleznete zde. Pro účast na workshopu je důležitá registrace na emailu vesela@jaip.cz.

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨