Je otevřena první výzva do operačního programu CENTRAL EUROPE

Je otevřena první výzva do operačního programu CENTRAL EUROPE

Máte projekt, který přispívá k rozvoji regionu střední Evropy? Chcete spolupracovat s výzkumnými institucemi ze zahraničí? OP CENTRAL EUROPE otevírá výzvu  zaměřenou na oblast inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti. Program podporuje nadnárodní spolupráce mezi veřejnými orgány, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem ve střední Evropě.

Program má 4 prioritní osy:

  • Inovace
  • Energie
  • Životní prostředí/kultura
  • Doprava

Pro příjemce z ČR jsou aktivity ve schválených projektech spolufinancovány do výše 85% uznatelných nákladů.

Projekty můžete předkládat do 13. dubna 2015.

Více informací naleznete na http://www.jic.cz/archiv-aktualit/je-otevrena-prvni-vyzva-do-operacniho-programu-central-europe< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨