Je otevřena první výzva do operačního programu CENTRAL EUROPE

Je otevřena první výzva do operačního programu CENTRAL EUROPE

Máte projekt, který přispívá k rozvoji regionu střední Evropy? Chcete spolupracovat s výzkumnými institucemi ze zahraničí? OP CENTRAL EUROPE otevírá výzvu  zaměřenou na oblast inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti. Program podporuje nadnárodní spolupráce mezi veřejnými orgány, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem ve střední Evropě.

Program má 4 prioritní osy:

  • Inovace
  • Energie
  • Životní prostředí/kultura
  • Doprava

Pro příjemce z ČR jsou aktivity ve schválených projektech spolufinancovány do výše 85% uznatelných nákladů.

Projekty můžete předkládat do 13. dubna 2015.

Více informací naleznete na http://www.jic.cz/archiv-aktualit/je-otevrena-prvni-vyzva-do-operacniho-programu-central-europe< přehled aktualit