Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 25. červnu 2015.

Nová příloha v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Aktualizace Přílohy č. 1 – Kategorizace – kód intervence

Byla aktualizována Příloha č. 1 – Kategorizace – kód intervence. Tato metodika slouží jako návod pro vyplnění obrazovky „Kategorie intervencí“ při podání žádosti v aplikaci IS KP14+.

Nové přílohy pro OP PIK

V minulých dnech byl zveřejněn Formulář oznámení o zakázce, který se vyplňuje na Věstníku veřejných zakázek. Spolu s ním byla zveřejněna také Návodka k vyplnění formuláře oznámení o zakázce.

Více informací naleznete na http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani-25-6-2015-66145.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨