Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 25. červnu 2015.

Nová příloha v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Aktualizace Přílohy č. 1 – Kategorizace – kód intervence

Byla aktualizována Příloha č. 1 – Kategorizace – kód intervence. Tato metodika slouží jako návod pro vyplnění obrazovky „Kategorie intervencí“ při podání žádosti v aplikaci IS KP14+.

Nové přílohy pro OP PIK

V minulých dnech byl zveřejněn Formulář oznámení o zakázce, který se vyplňuje na Věstníku veřejných zakázek. Spolu s ním byla zveřejněna také Návodka k vyplnění formuláře oznámení o zakázce.

Více informací naleznete na http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani-25-6-2015-66145.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality< přehled aktualit