Tvář Průmyslu 4.0

Tvář Průmyslu 4.0

Průmysl 4.0 bude založený na robotizaci, digitalizaci a maximální flexibilitě. První továrny v bavorském Amberku a rakouském Eggelsbergu ukazují, že plány inženýrů a vizionářů mohou fungovat v praxi již nyní.

Nástup Průmyslu 4.0 má být největší změnou ekonomiky za poslední roky. Továrny založené na robotizaci a výrobky napojené na internet věcí mají zásadně změnit roli člověka ve výrobním procesu. První továrny přitom ukazují, že nejde jen o iluzi vzdálené budoucnosti, ale že již nyní podobné provozy mohou fungovat.

Jednu z takových továren vybudovala společnost Siemens v bavorském Amberku. Produkty tam samy komunikují s výrobními zařízeními, veškeré procesy řídí a optimalizují IT systémy s cílem zajistit časovou efektivitu, možnost flexibilní úpravy produktů na míru a minimalizaci výskytu závad.

Cílem je využít pokročilých informačních a komunikačních technologie k vytvoření vyšší přidané hodnoty. Iniciativa Průmysl 4.0 vznikla právě v Německu, kde ji podporují nejenom vláda, ale i univerzity a průmyslové asociace. V rámci tohoto zastřešujícího rámce chtějí spojit dohromady jednotlivé inovační aktivity k dalšímu vývoji v průmyslové produkci. Průmysl 4.0 má sloužit k výrobě produktů, které lze přesně přizpůsobit zákazníkům na míru, v rámci propojeného, flexibilního a dynamicky organizovaného výrobního procesu.

Příkladem takové digitální továrny je právě provoz v Amberku. Vedení tohoto výrobního závodu již dnes používá postupy, které se v řadě průmyslových provozů stanou standardem až za několik let. Díky obousměrné komunikaci si výrobky samy řídí vlastní montáž, kdy své specifické požadavky předávají přímo strojním zařízením.

Celý článek naleznete zde. 

Zdroj: www.businessinfo.cz

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨