V JIŽNÍCH ČECHÁCH PROBĚHL JIŽ DRUHÝ REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K TÉMATU CSR

V JIŽNÍCH ČECHÁCH PROBĚHL JIŽ DRUHÝ REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K TÉMATU CSR

Corporate Social Responsibility neboli Společenská odpovědnost firem (CSR) -  v dnešní době již běžná praxe pro velké podniky, ale zatím stále ještě neznámá pro zástupce malých a středních firem. Máme se tématu CSR bát nebo jej brát jako výhodu? Nezatíží to rozpočet firmy nebo pracovní kapacitu zaměstnanců? Odpovědi nejen na tyto otázky hledal již druhý regionální seminář pořádaný k tématu CSR v jižních Čechách.

Seminář zorganizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP), která je jedním ze sedmi partnerů mezinárodního projektu „A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises“ (ROAD CSR, PGI02364). Cílem projektu je začlenit do obchodních modelů malých a středních firem zásady společenské odpovědnosti podniků. Projekt je financován z programu Interreg Europe a kromě České republiky je do projektu zapojeno Řecko, Slovinsko, Norsko, Španělsko a Itálie, vedoucí partner je z Kypru.

Lektorkou semináře byla Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V úvodu semináře byli účastníci z řad nejen malých a středních podniků seznámeni s tím, co všechno pojem CSR zahrnuje a do jakých oblastí jej můžeme rozdělit. V další části semináře byly řešeny mýty vs. skutečnost při zavádění CSR do firemní praxe, a nakonec byl účastníkům představen jednoduchý příklad implementace CSR do firmy. V rámci diskuze se všichni zúčastnění shodli, že není možné zavádět principy CSR do malé a střední firmy podle vzoru velkých korporací, které mají úplně jiné finanční i lidské zdroje, konkurenční prostředí, odbytové kanály aj.

„V jižních Čechách se v souvislosti se zaváděním CSR do praxe u malých a středních podniků setkáváme spíše s obavami než s nadšením. Je důležité jim vysvětlit, že CSR neznamená jen dávat peníze na charitu nebo poskytovat dobrovolníky. Vždyť i ziskové hospodaření firmy, dobré pracovní prostředí pro zaměstnance nebo třídění firemních odpadů patří do principů CSR, a ani jedna z uvedených činností firmu nijak zásadně nezatěžuje. Mnohé firmy se dokonce chovají odpovědně, aniž by si tuto skutečnost uvědomovaly,“ uvedla na závěr Michaela Novotná, ředitelka JAIP.

Pokud byste rádi získali více informací o projektu, jeho aktivitách a výstupech, lze je dohledat na webových stránkách projektu, kde jsou uvedeny i kontakty na jednotlivé partnery, nebo sledovat projekt na Facebooku

 



< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨