Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Jihočeský kraj ve spolupráci s JAIP a Radou kvality ČR vyhlašuje čtvrtý ročník Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (CSR) za rok 2022. Do ocenění se mohou přihlásit firmy, neziskové organizace, obce a mikropodniky, které v roce 2022 realizovaly aktivity s pozitivním dopadem na společnost a životní prostředí.

Čelíme mnoha krizím, které prohlubují nerovnost a nejistotu. Podnikatelé jsou nuceni změnit tradiční a zavedené obchodní modely směrem k tvorbě udržitelné ekonomiky. Započatý proces transformace už nelze zastavit a na jeho konci zvítězí ti připravení.

Pokud se firmy nebudou aktivně zajímat o témata udržitelnosti a snižování vlivu jejich aktivit na životní prostředí, musí počítat s negativními dopady na svou činnost. „Prokázání pozitivních účinků firemních aktivit z pohledu udržitelnosti bude konkurenční výhodou při získávání zakázek, dotací i úvěrů. Účast v ocenění vám může pomoci být o krok napřed," říká Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

K přihlášení do ocenění stačí na webových stránkách www.oceneni-csr-jck.cz/ zvolit správnou kategorii a vyplnit sebehodnotící dotazník od 15. dubna do 15. června. Zaslané podklady budou vyhodnoceny externími experty z Rady kvality ČR při MPO. Na podzim proběhne slavnostní vyhlášení. „Naším společným cílem je vyzdvihnout příklady dobré praxe firem a společností, které se udržitelnosti aktivně věnují a poděkovat jim," uvádí Michaela Novotná, ředitelka JAIP.

 


< přehled aktualit