Začínajícím podnikatelům pomůže s rozjezdem firmy start-upový program ideaSTART

01. říjen 2016 - 01. leden 2017

Začínajícím podnikatelům pomůže s rozjezdem firmy start-upový program ideaSTART

Máte zajímavý nápad? Vyvinuli jste inovativní technologii a chcete si založit vlastní firmu? Nebo již máte firmu založenou, ale potřebujete pomoci s jejím rozjezdem? Nově mohou začínající podnikatelé v Jihočeském kraji využít start-upový program „ideaSTART!“

V roce 2015 vzniklo v České republice, dle údajů společnosti Bisnode, 26 953 nových firem. Jedná se o kapitálové společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. V Jihočeském kraji bylo založeno 825 firem, což jsou ale pouhá 3% z celorepublikového počtu. Největší podíl připadá samozřejmě na Prahu. Jsou ovšem i kraje, jako například Jihomoravský či Moravskoslezský, které jsou v počtu nově vzniklých firem před ostatními regiony značně vepředu. „Založit firmu je přitom v posledních letech z administrativního hlediska stále jednodušší,“ sdělila Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské hospodářské komory, „důležité je ale vytvořit v regionu takové prostředí, kde by tyto tzv. start-upy získaly na jednom místě informace, kontakty a přehled o finančních prostředcích, které budou při rozjezdu potřebovat“.

Pomocnou ruku začínajícím podnikatelům nově nabídne Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., která ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila 80ti hodinový vzdělávací a tréninkový kurz. „Účelem programu ideaSTART je posunout projekty začínajících firem z pouhého nápadu blíže k realizaci a jejich následnému rozvoji. Začínající podnikatelé budou moci načerpat znalosti a diskutovat svůj záměr s řadou odborníků z oblasti přípravy strategie firmy, volby vhodného business modelu až po účinnou prezentaci svých produktů a služeb zákazníkům,“ uvedla Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Díky podpoře Jihočeského kraje proběhne stat-upový program již na podzim tohoto roku a pro účastníky bude zcela zdarma. Zahájení programu ideaSTART je plánováno na začátek listopadu a zájemci se mohou přihlásit na email ratajova@jaip.cz či telefon 385 310 032.

„Je obecně známo, že podíl start-upů, které přežijí kritické období na počátku podnikání a odrazí se k růstu, je velice nízký. Věříme, že program ideaSTART pomůže začínajícím firmám vylepšit jejich bilanci a odstartovat do světa businessu,“ doplnila závěrem Dana Feferlová. 

Tisková zpráva ke stažení zde. 

Podmínky pro zapojení do start-upového programu ideaSTART:

  • Program je určen zejména pro začínající jihočeské firmy s maximálně tříletou historií.
  • Úspěšným absolventům bude poskytnut program ideaSTART zdarma.
  • Odborné workshopy budou zahájeny již 2. listopadu a budou pořádány vždy 2-3 dny v týdnu od 8.30 do 15.30 h v průběhu listopadu a prosince 2016. Individuální konzultace je možné absolvovat i v průběhu ledna 2017.
  • Místem konání ideaSTARTu je zasedací místnost v I. etapě Jihočeského vědeckotechnického parku, Na Zlaté stoce 1619, v Českých Budějovicích.

Z přihlášek zaslaných na email ratajova@jaip.cz do 24. 10. 2016 bude vybráno 10 nejlepších podnikatelských projektů, jejichž zástupci budou moci program ideaSTART absolvovat.

Další informace budou postupně aktualizovány a uveřejňovány na našich webových stránkách.

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨