Česká republika patří podle IBM k celosvětově nejatraktivnějším zemím pro investory

Česká republika patří podle IBM k celosvětově nejatraktivnějším zemím pro investory

Česká republika se umístila v hodnocení zemí podle počtu nově vzniklých pracovních míst při přepočtu na obyvatele na třetím místě. Vyplývá to z hodnocení společnosti IBN Global Location Trends za rok 2014. Lepší poměr nových pracovních míst na hlavu měla v daném roce pouze Makedonie a Spojené arabské emiráty.

Tento fakt svědčí o atraktivitě České republiky pro zahraniční investory.

Vůbec nejvíce nových pracovních míst vzniklo v USA, Číně a Indii. Žebříček zemí, ve kterých přibylo nejvíce pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, pak obsadilo Irsko, za ním je Švýcarsko a také Švédsko.

Elektronickou verzi zprávy IBM naleznete zde.

Zdrojem informací je portál www.czechinvest.org.< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨