Výzva č. 57 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Výzva č. 57 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, OPVK. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.


Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba platnosti: 15. 7. 2015 0:00 - 28. 8. 2015 13:00
Příjemce: Viz text výzvy
 

Další informace naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/07-OP-VK/Vyzva-c-57-OP-VK-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1-1
 < přehled aktualit