Výzva č. 57 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Výzva č. 57 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, OPVK. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.


Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba platnosti: 15. 7. 2015 0:00 - 28. 8. 2015 13:00
Příjemce: Viz text výzvy
 

Další informace naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/07-OP-VK/Vyzva-c-57-OP-VK-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1-1
 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨