BILATERÁLNÍ KONFERENCE ve veřejné správě

BILATERÁLNÍ KONFERENCE ve veřejné správě

BILATER ÁLNÍ KONFERENCE
ve veřejné správě
Společenská odpovědnost (CSR)


POZVÁNKA
Čtvrtek, 1. prosince 2022
09:30 – 16:00 hod
Sonnenwelt,
Sonnenplatz 1, 3922 Großschönau


Konference se koná v rámci projektu „CSR-NET“ a je financována s prostředků programu EU „INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika“ 2014-2020.

Více informací nalezente již brzy v přiložené pozvánce!

 < přehled aktualit