Vyhlášen 23. ročník Národních cen České republiky

Vyhlášen 23. ročník Národních cen České republiky

23. ročník umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena kvality České republiky v programu START (bez kategorií),
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

„Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěží o Národní cenu kvality České republiky v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky,“ doplňuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2023 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2023 na e-mailovou adresu bolko@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě proběhne od 12. června do 6. října 2023. V případě NC za kvalitu v rodinném podnikání od 18. září do 6. října 2023. Ceny budou vítězům slavnostně předány 23. listopadu 2023.

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2023 naleznete pod příslušnými odkazy:< přehled aktualit