CzechInvest chce zastřešovat podporu start-upů v České republice

CzechInvest chce zastřešovat podporu start-upů v České republice

Cílem nové iniciativy agentury CzechInvest, kterou za pomoci Czech ICT Alliance navazuje na svou dosavadní podporu start-upů je vytvořit v České republice kvalitní prostředí pro rozvoj začínajících inovativních firem.

K jednomu stolu sezvala ve čtvrtek 26. března 2015 zástupce státní správy a dalších zainteresovaných partnerů, kteří jsou součástí českého start-upového prostředí.

„Naší ambicí je stát se koordinátorem aktivit podporujících českou start-upovou scénu,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. „Začínajícím podnikatelům chceme na jednom místě nabídnout to, co jim v jejich aktivitách pomůže – informace, kontakty, poradenství zkušenějších, stejně jako možnosti financování. Proto se chceme dohodnout a koordinovat spolupráci s jak soukromými, tak veřejnými a státními organizacemi, které se podpoře start-upů věnují. Cílem je, aby podpora byla systematičtější a programy na sebe navazovaly,“ dodává.

Více informací naleznete na http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/czechinvest-chce-zastresovat-podporu-start-upu-v-ceske-republice-63115.html

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨