Šachová hra jako součást kvalitního vzdělání nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory!

16. říjen 2017

Šachová hra jako součást kvalitního vzdělání nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory!

Vstup zdarma

Termín: 16.10.2017
Místo: zasedací místnost JAIP, Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice

Šachy mají daleko větší rozměr, než jen sportovní. Jsou součástí kvalitního vzdělání a všeobecného rozvoje člověka, pozitivně ovlivňují intelektuální schopnosti, technické dovednosti i charakterové vlastnosti jednotlivce. Cílem akce je ukázat široké veřejnosti, že se každý může naučit hrát šachy i v pozdějším věku a postupně se v nich zdokonalovat pomocí výukového internetového portálu a internetových serverů.
Čas konání: 16:00 -17:00
Pořádá: JAIP ve spolupráci s Šachovou univerzitou QCC v Českých Budějovicích< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨