Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu GAMA

03. březen 2015

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu GAMA

Dne 26. února 2015 byla Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1.

V rámci veřejné soutěže budou vybrány návrhy projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných veřejnými prostředky TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zde.

K veřejné soutěži programu GAMA jsou TA ČR pořádány semináře v Brně, Ostravě a Praze – pozvánky a registrační formuláře k jednotlivým seminářům jsou k dispozici zde.

Zdroj: Technologická agentura České republiky, www.tacr.cz< přehled aktualit