CENY HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST UŽ ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE

CENY HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST UŽ ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE

Dne 4. prosince 2023 se konalo v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje vyhlášení čtvrtého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2022. Jedná se o ocenění firem i neziskových organizací, které svou hlavní činnost doplňují aktivitami s pozitivním dopadem na celou společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Témata jako udržitelnost, odpovědné podnikání, ohleduplnost a respekt k zaměstnancům a okolí získávají stále větší pozornost. Organizace všech typů čelí narůstajícímu tlaku, aby se chovaly udržitelně a odpovědně. Důležité je však zaměřovat se nejen na ekologické aspekty, ale sledovat komplexní pohled zahrnující i ekonomické a sociální hledisko. 

Náměstek hejtmana Pavel Hroch shrnul akci slovy: "Oceněním bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispívají ke zlepšení života v našem kraji a v dnešní nelehké době realizují i aktivity, které nevedou k jejich přímému ekonomickému prospěchu. Všem oceněným gratuluji a věřím, že se stanou motivací a inspirací pro další organizace v Jihočeském kraji".

Národní cena ČR i Cena hejtmana za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj mají mnohaletou tradici a jsou nedílnou součástí Národního programu kvality ČR. Významně totiž pomáhají soukromým společnostem i veřejné správě naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě a k excelenci, ale také ke společensky odpovědnému a udržitelnému chování.“ doplňuje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v 6 kategoriích tyto oceněné:

V kategorii „Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila společnost dm drogerie markt s.r.o.; na 2. místě byla oceněna společnost Vertiv Czech Republic s.r.o. a na 3. místě společnost ESSOX s.r.o.

V kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila společnost Mondi Bupak s.r.o.; 2. místo obsadila společnost TKP geo s.r.o. a 3. místo společnost Kámen a písek, spol. s r.o.

V kategorii „Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila společnost Ultina s.r.o.; 2. místo získala společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. a 3. místo společnost INPRESS a.s.

V kategorii „Mikropodniky (tzn. malé organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, spolkaři, rodinné firmy)“ zvítězila společnost Znalecký ústav Český Krumlov s.r.o. a 2. místo obsadila společnost BBL sound s.r.o. 
V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci“ zvítězila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci“ zvítězila organizace Unie ROSKA - reg.org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.; 2 místo obsadila organizace Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje a na 3. místě se umístil Svazek obcí Milevska.

Všem účastníkům Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost srdečně gratuluji a přeji jim mnoho dalších úspěchů v započatých aktivitách. Jedná se o důkaz toho, že společenskou odpovědnost instituce a firmy vnímají jako důležitou součást své činnosti“, dodala Michaela Novotná, ředitelka JAIP, která ocenění za společenskou odpovědnost spoluorganizovala.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z národní úrovně je ocenění zastřešeno Radou kvality ČR, pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří také zajistili hodnocení doručených dotazníků. Regionálními partnery jsou: JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s., Jihočeská hospodářská komora a CzechInvest - regionální kancelář pro Jihočeský kraj. Mediálním partnerem této akce je Vltava Labe Press – Českobudějovický Deník.

Více fotografií naleznete v článku mediálního partnera ceskobudejovicky.denik.cz< přehled aktualit