„JIHOCZECH – SOUTĚŽ NEJEN PRO STARTUPY“

„JIHOCZECH – SOUTĚŽ NEJEN PRO STARTUPY“

Dne 2.10.2017 byla vyhlášena veřejná soutěž určená pro studenty jihočeských vysokých a vyšších odborných škol, ale i všechny fyzické osoby starší 18ti let,  které již s podnikáním začali a mají nové myšlenky a nápady, které by rádi zrealizovali.

Proč na jihu Čech?

Jižní Čechy jsou krásné, přívětivé pro život. Turistický ruch kvete. O kulturní památky není nouze. Zkrátka pohodové, jak hlásá současná kampaň Jihočeského kraje. „Pro vychutnání jihočeské pohody bychom však neměli zapomínat na to, že je potřeba podpořit schopné lidi, ukázat jim, že o ně máme zájem. Chceme, aby v kraji zůstali. Máme zájem o to vytvořit Jižní Čechy bohaté, moderní, s potenciálem využít současné technologie SMART,“ říká JUDR. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

 V čem Jihoczech pomůže?

„Naším cílem je zachytit nápady, ideje. Protože nápad je něco, co člověk vymýšlí a chce dělat. Začne-li se na nápadu pracovat, stává se z něj projekt. A oproti nápadu je projekt vždy o krok dál. My jsme tu od toho, abychom pomohli dát nápadům reálnou projektovou a podnikatelskou tvář“, vysvětluje Nina Mocová, členka realizačního týmu a zároveň konzultantka zaslaných soutěžních nápadů.

Jihoczech je celistvý program. Po zaslání nápadu bude účastník zařazen do soutěže. V té době se již může účastnit odborných seminářů, které se v Jihočeském vědeckotechnickém parku realizují. Po vyhodnocení všech témat budou vybraní účastníci osloveni a dostanou k dispozici svého konzultanta. Ten s nimi připraví reálný podnikatelský záměr, který bude prezentován před hodnotící komisí, ve které zasednou i investoři. „Abychom naše účastníky co nejvíce připravili, nabízíme jim ještě možnost prezentovat tzv. nanečisto před vybranou komisí složenou z konzultantů a odborníků pro danou problematiku, dodává Nina Mocová. Účastník získá zpětnou vazbu a bude tak lépe připraven na finále soutěže, které rozhodne, kdo se stane Jihoczechem pro rok 2017/2018.

Konkrétní termíny, harmonogram a zároveň ceny, které budou udělovány, naleznete na webu www.jihoczech.cz.

Proč je realizátorem Jihočeský vědeckotechnický park?

Jihočeský vědeckotechnický park byl založen Jihočeským krajem za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu. 

V první fázi byla vybudována infrastruktura, moderní budova s vybavenými kancelářemi, laboratořemi, technologickými halami a v neposlední řadě i přednáškovým sálem. Prostory byly pronajaty malým a středním podnikům spíše s technologickým zaměřením. Také v současné době nabízí park zasídlení právě pro začínající podnikatele.

Ve druhé fázi přichází podpora a poskytování služeb související s rozvojem inovací a zprostředkování spolupráce mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou a podpora začínajících podnikatelů.

Garantem programu „Jihoczech – soutěž nejen pro startupy“ se stal Jihočeský kraj.  Realizátorem je Jihočeský vědeckotechnický pak, a.s.

Jihoczech navazuje na spolupráci s vysokými a vyššími odbornými školami v regionu. Pro soutěž se nám podařilo získat významné organizace pracující se začínajícími podnikateli.

Partnery projektu jsou: Československá obchodní banka, a.s. pobočka České Budějovice, Moore Stephens s.r.o., CzechInvest, regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Jaip o.p.s.,  Technologické centrum Písek s.r.o., Business for Breakfest Česká republika, s.r.o.  Mediálním partnerem projektu je rádio Kiss.

„Věříme, že soutěž má smysl a má potenciál nechat rozkvést na jihu Čech pár úspěšných Jihoczechů,“ zhodnotila úsilí Lenka Chrobočková developerka strategických projektů v oblasti Rozvoje podnikání, která stála u zrodu myšlenky  soutěže. < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨