Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

"Road-CSR" je název evropského projektu financovaného programem INTERREG Europe, který pomáhá členským státům EU aplikovat principy sociální odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility; CSR) do sféry malých a středních podniků a napomáhá jim tím zvyšovat konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí.

Na naplnění tohoto záměru spolupracuje 7 partnerů ze 7 zemí EU (Kypr, Řecko, Španělsko, Norsko, Slovinsko, Česká republika a Itálie). Každý z nich dosahuje jiného stupně pokročilosti v implementaci principů CSR, ať už na úrovni existence národního strategického rámce rozpracovaného do strategických dokumentů nebo na úrovni následování principů sociální zodpovědnosti ze strany podnikatelské sféry.

 

V průběhu prvního semestru realizace projektu byla v Jihočeském kraji navázána spolupráce s regionálními zájmovými skupinami, tzv. stakeholdery, kteří byli seznámeni se zaměřením projektu, s časovým harmonogramem projektových aktivit a s plánovanými výstupy projektu. V další fázi projektu byla oslovena také široká veřejnost, a to prostřednictvím projektových newsletterů, článků v regionálním tisku a prezentace na webových stránkách a sociálních sítích. Pro zástupce malých a středních podniků jsme připravili tematický seminář, který vedla Dr. Sylvie Formánková, odborná garantka oblasti Společenské odpovědnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň byla zpracována studie o stavu společenské odpovědnosti firem v prostředí ČR, která je jedním z výstupů projektu.

 

V současné době projekt postoupil do třetí fáze své realizace – v jejím průběhu připravujeme další, navazující seminář, tentokrát vedený zástupci konkrétních společností uplatňujících principy společenské odpovědnosti ve své každodenní praxi. Seminář se uskuteční 27. března 2018 od 10 hodin v sídle Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (http://www.jaip.cz/aktuality/prakticky-seminar-na-tema-csr). Ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu připravujeme také tištěné vydání Příkladů dobré praxe, ve kterém budou uvedeny konkrétní aktivity obchodních firem s pozitivním dopadem na rozvoj regionu, rozvoj občanské společnosti a péči o prostředí okolo nás.

 

Zájemci o více informací o projektu či jeho výstupech se mohou obrátit na manažerku projektu, Ing. Terezu Píšovou.< přehled aktualit
Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨