Partnerství znalostního transferu - konzultační den

07. září 2015

Partnerství znalostního transferu - konzultační den

Chcete zlepšit výrobní procesy, pomoci s vývojem či inovací produktů a služeb nebo inovací procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb? Máte zájem o zlepšení podnikových procesů? Přihlaste se do programu Partnerství znalostního transferu. Účast na semináři je bezplatná, na seminář je potřeba se registrovat.

Pozvánka

Datum konání: 7. září 2015

Místo konání: zasedací místnost JAIP, o.p.s., Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice

Program: 

10:00 – 10:20             Registrace

10:20 – 10:30             Zahájení, představení partnerů

10:30 – 11:00              Výzva programu Partnerství znalostního transferu (Mgr. Robert Wenzel, MPO)

11:00 – 11:20              Best practise – zkušenosti s realizací pilotního projektu (Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., Surface Treat, a.s.)

11:20 – 11:40              Portál MS2014+ (zástupce Agentury CzechInvest)

11:40 – 12:30             Diskuse, individuální konzultace

Účast na akci je bezplatná.

Počet míst je omezen, registrace na emailu: vesela@jaip.cz< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨