Projekty


Vzdělávací projekty
Popularizační projekty
Meziregionální, přeshraniční projekty
Projekty, zaměřené na rozvoj inovačního potenciálu
Popularizační projekty
FIT DEN s VTPdo projektuzáří 2013 - březen 2014FIT DEN s VTP

Cílem projektu byla propagace zdravého životního stylu  a vědeckých poznatků  (zejména JU v ČB a TZ Freistadt) významných pro rozvoj a propagaci Jihočeského kraje.

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCEdo projektuduben 2013 - listopad 2013BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Biotechnologická konference měla za cíl informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji biotechnologických disciplín v České republice.

VĚDA VE FOTOGRAFIIdo projektučervenec 2012 - červen 2012VĚDA VE FOTOGRAFII

Volně přístupná výstava na náměstí Přemysla Otakara II. přiblížila několik vědeckých témat pracovišť  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ústavů Biologického centra Akademie věd. Její součástí byla i fotografická soutěž pro veřejnost na téma živé přírody.

do projektuduben 2010 - říjen 2010ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu prostřednictvím zkvalitnění prezentace významných regionálních vědeckých výsledků a tím Českých Budějovic jakožto města vědy v tuzemsku i zahraničí.

Bridge4Innovationdo projektuleden 2010 - prosinec 2012Bridge4Innovation

Bridge4Innovation (B4I) je multifunkční platforma pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platforma spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

PROMOTEdo projektuzáří 2009 - únor 2012PROMOTE

Specifické vzdělávací a podpůrné aktivity, které umožnily pracovníkům VaV získat takové kompetence a podporu, které maximálně eliminují možné bariéry jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů. 

Realizace projektu v úzké spolupráci s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

skrýt seznam produktů
Meziregionální, přeshraniční projekty
E-FIXdo projektubřezen 2018 - únor 2021E-FIX

Cílem projektu je připravit evropský trh – se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu včetně zemí Kavkazu – na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování v energetickém sektoru. To má za cíl usnadnit nárůst investic do energetických projektů a služeb.

CE RESPONSIBLEdo projektubřezen 2019 - březen 2022CE RESPONSIBLE

Projekt CE RESPONSIBLE poukazuje na nedostatek znalostí v oblasti podpory v sociálním podnikání. Cílem projektu je vznik databáze/sítě, která usnadní propojení cílových skupin (podnikatelů podporujících CSR a sociální podniky). Důležité je využití jejich zdrojů k podpoře sociálních aktivit a projektů a tím uspokojení potřeb obou stran. Výstupem je samostatně fungující systém formou fyzického/virtuálního propojení.  

 

RoadCSRdo projektuleden 2017 - listopad 2020RoadCSR

Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost.

 

CROWDfunding to mainSTREAM innovationdo projektuříjen 2016 - březen 2019CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejné/soukromé podpory podnikání spin-off, start-up a sociálních firem za účelem zpřístupnění alternativních zdrojů financování (crowdfunding) a lepšího využití poznatků pro další inovace v Podunají.

 

 

InnoFun do projektuleden 2012 - prosinec 2014InnoFun

Hlavním cílem projektu je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy, resp. uživateli (tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh).

MSB - Innocatdo projektuleden 2012 - prosinec 2014MSB - Innocat

Smyslem je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

MSB TECHNETdo projektuzáří 2008 - leden 2011MSB TECHNET

Prostřednictvím společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence byl vymezen Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko, jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání. 

RAPIDEdo projektubřezen 2008 - srpen 2010RAPIDE

Pomoc malým a středním podnikům s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu, a tím ekonomicky stimulovat růst regionů. 

EMERIPAdo projektuduben 2005 - září 2007EMERIPA

Rozvoj evropské metodologie, nástrojů a indikátorů, které umožnily regionálním zástupcům ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky v rámci Evropské unie. 

skrýt seznam produktů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨