Projekty


Vzdělávací projekty
Popularizační projekty
Meziregionální, přeshraniční projekty
Projekty, zaměřené na rozvoj inovačního potenciálu
Popularizační projekty
FIT DEN s VTPdo projektuzáří 2013 - březen 2014FIT DEN s VTP

Cílem projektu byla propagace zdravého životního stylu  a vědeckých poznatků  (zejména JU v ČB a TZ Freistadt) významných pro rozvoj a propagaci Jihočeského kraje.

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCEdo projektuduben 2013 - listopad 2013BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Biotechnologická konference měla za cíl informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji biotechnologických disciplín v České republice.

VĚDA VE FOTOGRAFIIdo projektučervenec 2012 - červen 2012VĚDA VE FOTOGRAFII

Volně přístupná výstava na náměstí Přemysla Otakara II. přiblížila několik vědeckých témat pracovišť  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ústavů Biologického centra Akademie věd. Její součástí byla i fotografická soutěž pro veřejnost na téma živé přírody.

do projektuduben 2010 - říjen 2010ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu prostřednictvím zkvalitnění prezentace významných regionálních vědeckých výsledků a tím Českých Budějovic jakožto města vědy v tuzemsku i zahraničí.

Bridge4Innovationdo projektuleden 2010 - prosinec 2012Bridge4Innovation

Bridge4Innovation (B4I) je multifunkční platforma pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platforma spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

PROMOTEdo projektuzáří 2009 - únor 2012PROMOTE

Specifické vzdělávací a podpůrné aktivity, které umožnily pracovníkům VaV získat takové kompetence a podporu, které maximálně eliminují možné bariéry jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů. 

Realizace projektu v úzké spolupráci s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

skrýt seznam produktů
Meziregionální, přeshraniční projekty
E-FIXdo projektubřezen 2018 - únor 2021E-FIX

Cílem projektu je připravit evropský trh – se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu včetně zemí Kavkazu – na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování v energetickém sektoru. To má za cíl usnadnit nárůst investic do energetických projektů a služeb.

RoadCSRdo projektuleden 2017 - listopad 2020RoadCSR

Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost.

 

CROWDfunding to mainSTREAM innovationdo projektuříjen 2016 - březen 2019CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejné/soukromé podpory podnikání spin-off, start-up a sociálních firem za účelem zpřístupnění alternativních zdrojů financování (crowdfunding) a lepšího využití poznatků pro další inovace v Podunají.

 

 

InnoFun do projektuleden 2012 - prosinec 2014InnoFun

Hlavním cílem projektu je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy, resp. uživateli (tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh).

MSB - Innocatdo projektuleden 2012 - prosinec 2014MSB - Innocat

Smyslem je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

MSB TECHNETdo projektuzáří 2008 - leden 2011MSB TECHNET

Prostřednictvím společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence byl vymezen Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko, jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání. 

RAPIDEdo projektubřezen 2008 - srpen 2010RAPIDE

Pomoc malým a středním podnikům s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu, a tím ekonomicky stimulovat růst regionů. 

EMERIPAdo projektuduben 2005 - září 2007EMERIPA

Rozvoj evropské metodologie, nástrojů a indikátorů, které umožnily regionálním zástupcům ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky v rámci Evropské unie. 

skrýt seznam produktů
Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨