Partneři


Jihočeská hospodářská komora (JHK)

JHK je jediným zakladatelem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje podnikatelského prostředí, vzdělávacích aktivitách, vytváříme neformálních obchodní kontakty.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dle Zakládací listiny a Statutu vykonává JAIP o.p.s své činnosti ve veřejném zájmu kraje. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JU v ČB je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektové činnosti, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

S Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. spolupracujeme v oblasti komercializace, technologického transferu a projektové činnosti. Významným projektem na podporu komercializace byl projekt Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií (CZ.1.05/3.1.00/10.0214), který byl realizován v rámci OP VaVpI. Nabídku služeb vybraných laboratoří BC AV naleznete zde.

Česká inovace

S Českou inovací spolupracujeme na vytváření komunity inovátorů a ekosystému partnerů pro podporu nových nápadů a talentovaných inovátorů. 

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Ve spolupráci se společností PatentCentrum Sedlák & Partners poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace v oblasti duševního vlastnictví, realizujeme odborné kurzy a vzdělávací akce v oblasti podpory uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií a související ochraně duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.

S JVTP spolupracujeme na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji, mj. prostřednictvím podnikatelských voucherů, kooperujeme v rámci projektové a vzdělávací činnosti.

Coworking Center ČB o.s.

S CC ČB spolupracujeme na rozvoji start-up komunity v jižních Čechách, organizaci vzdělávacích a networkingových setkání.

CZECHINVEST

S regionálním zastoupením agentury CzechInvest realizujeme vzdělávací akce na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

 

Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek (TCP) poskytuje moderní IT technologie (cloud computing) a provozuje datové centrum.

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Jihočeského kraje.

Tyto stránky Vám pomohou zorientovat se v možnostech podpory podnikání malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Hledáte-li např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, či máte zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů nebo byste rádi zjistili informace o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele, jste na správném místě!

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨