Partneři


Jihočeská hospodářská komora (JHK)

JHK je jediným zakladatelem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje podnikatelského prostředí, vzdělávacích aktivitách, vytváříme neformálních obchodní kontakty.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dle Zakládací listiny a Statutu vykonává JAIP o.p.s své činnosti ve veřejném zájmu kraje. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JU v ČB je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektové činnosti, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

S Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. spolupracujeme v oblasti komercializace, technologického transferu a projektové činnosti. Významným projektem na podporu komercializace byl projekt Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií (CZ.1.05/3.1.00/10.0214), který byl realizován v rámci OP VaVpI. Nabídku služeb vybraných laboratoří BC AV naleznete zde.

Česká inovace

S Českou inovací spolupracujeme na vytváření komunity inovátorů a ekosystému partnerů pro podporu nových nápadů a talentovaných inovátorů. 

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Ve spolupráci se společností PatentCentrum Sedlák & Partners poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace v oblasti duševního vlastnictví, realizujeme odborné kurzy a vzdělávací akce v oblasti podpory uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií a související ochraně duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.

S JVTP spolupracujeme na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji, mj. prostřednictvím podnikatelských voucherů, kooperujeme v rámci projektové a vzdělávací činnosti.

Coworking Center ČB o.s.

S CC ČB spolupracujeme na rozvoji start-up komunity v jižních Čechách, organizaci vzdělávacích a networkingových setkání.

CZECHINVEST

S regionálním zastoupením agentury CzechInvest realizujeme vzdělávací akce na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

 

Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek (TCP) poskytuje moderní IT technologie (cloud computing) a provozuje datové centrum.

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Jihočeského kraje.

Tyto stránky Vám pomohou zorientovat se v možnostech podpory podnikání malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Hledáte-li např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, či máte zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů nebo byste rádi zjistili informace o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele, jste na správném místě!