Partneři


Jihočeská hospodářská komora (JHK)

JHK je jediným zakladatelem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje podnikatelského prostředí, vzdělávacích aktivitách, vytváříme neformálních obchodní kontakty.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dle Zakládací listiny a Statutu vykonává JAIP o.p.s své činnosti ve veřejném zájmu kraje. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JU v ČB je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektové činnosti, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

S Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. spolupracujeme v oblasti komercializace, technologického transferu a projektové činnosti. Významným projektem na podporu komercializace byl projekt Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií (CZ.1.05/3.1.00/10.0214), který byl realizován v rámci OP VaVpI. Nabídku služeb vybraných laboratoří BC AV naleznete zde.

Česká inovace

S Českou inovací spolupracujeme na vytváření komunity inovátorů a ekosystému partnerů pro podporu nových nápadů a talentovaných inovátorů. 

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Ve spolupráci se společností PatentCentrum Sedlák & Partners poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace v oblasti duševního vlastnictví, realizujeme odborné kurzy a vzdělávací akce v oblasti podpory uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií a související ochraně duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.

S JVTP spolupracujeme na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji, mj. prostřednictvím podnikatelských voucherů, kooperujeme v rámci projektové a vzdělávací činnosti.

Coworking Center ČB o.s.

S CC ČB spolupracujeme na rozvoji start-up komunity v jižních Čechách, organizaci vzdělávacích a networkingových setkání.

CZECHINVEST

S regionálním zastoupením agentury CzechInvest realizujeme vzdělávací akce na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

 

Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek (TCP) poskytuje moderní IT technologie (cloud computing) a provozuje datové centrum.

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Jihočeského kraje.

Tyto stránky Vám pomohou zorientovat se v možnostech podpory podnikání malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Hledáte-li např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, či máte zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů nebo byste rádi zjistili informace o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele, jste na správném místě!

Úspěšně proběhl 2. ročník Národní konference s tematikou CSR
Již 2. ročník Národní konference s tematikou CSR a Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Společně společensky odpovědně“ se uskutečnil dne 7. listopadu 2018 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci společně uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí, spolugestor CSR. A JAIP v roli jednoho z řečníků k tématu společenské odpovědnosti firem. 
více ➨
15. listopad 2018 - 16. listopad 2018
ideaSTART 2018
ideaSTART NETRADIČNĚ aneb Jak připravit úspěšnou kampaň poradí přední odborník na crowdfunding Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (dále JAIP) připravila v rámci mezinárodního projektu CrowdStream praktické kurzy pro zájemce o tvorbu úspěšné kampaně.  Dva jednodenní kurzy se pod hlavičkou vzdělávacího programu IdeaStart a za podpory programu Interreg Danube Transnational Programme uskuteční ve čtvrtek 15.11. a pátek 16.11.2018 (vždy od 9:00 hod.) v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (Lipová 1789, České Budějovice). Vzhledem k velmi omezené kapacitě 10 osob / kurz je nutná rychlá závazná registrace na e-mailové adrese info@jaip.cz. Celodenní občerstvení pro účastníky je zajištěno. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. 
více ➨