Partneři


Jihočeská hospodářská komora (JHK)

JHK je jediným zakladatelem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje podnikatelského prostředí, vzdělávacích aktivitách, vytváříme neformálních obchodní kontakty.

Jihočeský kraj

JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem realizuje Cenu hejtmanky za společenskou odpovědnost.

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti integrace principů společenské odpovědnosti do veřejných zakázek, podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektových činnostech, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JU v ČB je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektové činnosti, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

S Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. spolupracujeme v oblasti komercializace, technologického transferu a projektové činnosti. 

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.

S JVTP spolupracujeme na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji, mj. prostřednictvím podnikatelských voucherů, kooperujeme v rámci projektové a vzdělávací činnosti.

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy - ERA

S regionální kontaktní organizací jižní Čechy – kontaktem pro Evropský výzkumný prostor III spolupracujeme při aktivní podpoře zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. 

 

Kabinet CB

Se společností Kabinet CB, českobudějovickým re-use centrem, spolupracujeme v oblasti podpory sociálních inovací a komunitního rozvoje.

Centrum ALGATECH

S centrem ALGATECH spolupracujeme především v rámci přeshraničních projektů na aplikovaném výzkumu z oblasti chlorely a řas.

Coworking Center ČB o.s.

S CC ČB spolupracujeme na rozvoji start-up komunity v jižních Čechách, organizaci vzdělávacích a networkingových setkání.

CZECHINVEST

S regionálním zastoupením agentury CzechInvest realizujeme vzdělávací akce na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

 

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Ve spolupráci se společností PatentCentrum Sedlák & Partners poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace v oblasti duševního vlastnictví, realizujeme odborné kurzy a vzdělávací akce v oblasti podpory uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií a související ochraně duševního vlastnictví.

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Jihočeského kraje.

Tyto stránky Vám pomohou zorientovat se v možnostech podpory podnikání malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Hledáte-li např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, či máte zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů nebo byste rádi zjistili informace o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele, jste na správném místě!

Platforma DevelopmentAid

Platforma DevelopmentAid poskytuje informace o možnostech financování, potenciálních partnerech a odbornících pro Vaše projekty, ale i o nabídkách zaměstnání ve vývojovém sektoru.